Zašto je besplatno? 

Od osnivanja kompanije oMedia d.o.o. te rada sa klijentima na područiju izrade...

Read more
Knjiga Izlaznih Faktura – KIF

Knjiga izlaznih faktura (KIF) je dokument putem kojeg se evidentiraju izlazne fakture...

Read more
Blagajna kao način naplate

Blagajna je mjesto koje obavlja poslove s gotovim novcem i surogatima novca....

Read more
Izvod – dokument koji sadrži sve bezgotovinske transakcije

Izvod je dokument koji sadrži sve bezgotovinske transakcije obavljenje na određeni datum....

Read more
Back to top of page